Bezpečnost práce - BOZP

Nabízím vstupní a opakovaný audit pracoviště z hlediska BOZP, vyhledávání a analýzu rizik BOZP včetně návrhů na opatření k jejich odstranění nebo alespoň k jejich minimalizaci. Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP.

Dále nabízím vypracování a aktualizaci dokumentace BOZP a interních předpisů, vypracování seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dle NV č. 390/2021 Sb., návrh kategorizace prací a pracoviště včetně projednání s KHS, účastním se při jednáních a kontrolách státních úřadů (OIP a jiné).

Pro představu co je součástí vypracované dokumentace BOZP:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik včetně návrhu na jejich odstranění
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence a hlášení pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • návrh provádění prověrek BOZP
 • školení zaměstnanců z BOZP
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • atd.