Požární ochrana - PO

V oblasti požární ochrany provádím preventivní požární prohlídky. Ty se dle zákona provádějí pravidelně každých 12 měsíců, případně každých 6 měsíců u objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a každé 3 měsíce u objektů s vysokým požárním nebezpečím.

Dále nabízím školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO, odbornou přípravu - školení požárních preventivních hlídek, školení preventistů požární ochrany a vypracování kompletní dokumentace požární ochrany.

Dokumentace požární ochrany:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí ,
 • požární řád,
 • řád ohlašovny požárů,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • záznamy o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • založení a vedení požární knihy
 • plán revizí a kontrol