Jak doma předejít požárům

19.10.2020

K požárům v domácnostech nejčastěji dochází při neopatrném kouření, zkratu v elektroinstalaci, neodborném zásahu do elektrospotřebičů či nářadí, používání otevřeného ohně nebo závady komínů a topidel.

Jak předcházet požáru:  

- Bezpečně ukládejte hořlavé materiály a látky se sklonem k samovznícení.

- Dbejte na dobrý stav elektroinstalace. Kontrolu provádějte spolu s revizním technikem. Neprovádějte neodborné zásahy. 

- Buďte opatrní při vaření, při zatápění v krbu nebo rozsvěcení svíček. Stejně tak dávejte pozor i při používání zapalovače a spotřebičů.

- Nechte pravidelně čistit a kontrolovat komíny.

- Vybavte svoji domácnost hlásičem požáru.