Kolaudujete? A víte,že potřebujete hasicí přístroj?

15.01.2020

Povinnost vybavit některé druhy nových staveb hasicími přístroji a zařízením autonomní detekce a signalizace vychází z vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, konkrétně z ustanovení § 14 a následně z ustanovení § 15 až 18 a 28. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. července 2008. Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví, že domácnosti v nových objektech (tedy schválených po 1.7.2008) musí být vybaveny autonomními hlásiči kouře, je tedy povinný v novostavbách pro kolaudaci.

DOPORUČUJEME:

Přenosný hasicí přístroj 6kg s hasicí schopností 43A, 233B, C a s kontrolou je univerzálním hasicím přístrojem, který splňuje všechny předpisy a vyhlášky požární ochrany a prevence rizik. Hasicí přístroj splňuje vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Hasicí přístroj je vybaven manometrem a držákem pro snadné uchycení.

Vhodný pro: rodinné domy, garáže, ubytovací zařízení, firmy, kanceláře, výrobní podniky.

Vhodný k hašení: elektrických zařízení pod proudem, hořlavých plynů, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televizory a další elektronika.

Nevhodný na: dřevo, uhlí, textil.

NESMÍ se použít k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů.

Hasicí přístroj je certifikovaný dle EN3-7. Je vybaven manometrem a držákem pro snadné uchycení. SPLŇUJE VYHLÁŠKU č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

+
Požární hlásič a detektor kouře X-Sense SD13, který svými parametry, snadnou obsluhou i údržbou, výdrží baterie i poskytnutou zárukou překonává vše, co bylo doposud uvedeno na trh. Celý výrobek (včetně baterie vyvinuté původně pro kosmický průmysl) je konstruován tak, aby vydržel nepřetržitě hlídat Váš majetek, zdraví a život minimálně 10 let.

Autonomní fotoelektrický detektor kouře pro detekci viditelných mikročástic (spojených s doutnáním) a reagující rychleji než ionizační alarmy. Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví, že domácnosti v objektech schválených po 1.7.2008 musí být vybaveny autonomními hlásiči kouře. Je tedy povinný v novostavbách pro kolaudaci.  


Obojí je možné objednat u nás.