Nebezpečí vzniku požáru od adventních věnců

04.12.2020

Minulý týden proběhla první adventní neděle, tedy doba, kdy jsme na adventním věnci zapálili první adventní svíčku. Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch na adventních věncích. 

Pamatujte si, že hořící svíčka je otevřený oheň a podle toho by se s ní mělo zacházet! 

Zde je pár rad, které je dobré dodržovat pro předcházení požáru:

  • Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu - např. pilin, hoblin apod. 
  • Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné.
  • Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem.
  • Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
  • Zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
  • Dávejte pozor na děti nebo zvířata, kteří mohou hořící svíčku převrhnout.
  • Zapálené svíčky nenechávejte během jejich hoření bez dozoru. Z


Co dělat v případě požáru? 

Pokud dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) 

Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče pomocí linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik minut. 


Jak takový požár adventního věnce vypadá v praxi, můžete vidět ZDEzdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky