Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

Provádím kontroly hydrantů a vnitřních hadicových systémů, požárních ucpávek, požárních dveří, požárních nádrží a dalších zařízení. Frekvence kontrol je stanovena platnými právními předpisy a normativními požadavky. Pokud není v průvodní dokumentaci výrobce daného zařízení nebo požárně bezpečnostním řešení stavby stanoveno jinak, platí následující termíny:

  • Kontrola provozuschopnosti hydrantových systémů a hydrantů 1x ročně.
  • Tlaková zkouška požárních hadic 1x za 5 let.
  • Ostatní požárně bezpečnostní zařízení 1x ročně.