Revizní a prodejní činnost

V rámci komplexnosti mých služeb pro Vás zajistím revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu.

  1. Pravidelné revize hasicích přístrojů - periodické kontroly a tlakové zkoušky.
  2. Pravidelné revize hydrantů - venkovních a vnitřních hadicových systémů.
  3. Dodávky nových hasicích přístrojů všech typů a velikostí. Včetně veškerého příslušenství. 
  4. Dodávky zařízení pro zásobování požární vodou - hydrantů včetně veškerého příslušenství.
  5. Dodání bezpečnostních značek a tabulek pro splnění zákonných povinností.
  6. Označení únikových cest a východů.
  7. Kontroly požárních dveří, požárních ucpávek a dalších požárně bezpečnostních zařízení.
  8. Dodání ochranných pomůcek - ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.
  9. Dodání lékárniček.

Veškeré informace najdete na: