Revizní činnost

V rámci komplexnosti našich služeb jsme schopni pro Vás zajistit revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu.

  1. Revize hasicích přístrojů
  2. Revize hydrantů
  3. Dodávky hasicích přístrojů
  4. Dodávky a montáž zařízení pro zásobování požární vodou - hydrantů
  5. Dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek
  6. Označení únikových cest a východů
  7. Kontroly požárních dveří