Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a revizní činnost

Zajišťuji komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na Vašem pracovišti.  

V oboru působím od roku 2018. Nabízím zodpovědné a pečlivé zajištění všech povinností BOZP a PO vztahující se na Vaší společnost.

Specializuji se především na administrativní budovy, bytové domy, dětské skupiny, služby, obchody, sklady, menší výrobní provozy. Spolupracují se mnou i OSVČ, kteří nemají žádného nebo jen jednoho zaměstnance a chtějí mít vše v pořádku. 

Své služby zajišťuji externě na profesionální úrovni a spoluprací se mnou splníte všechny zákonné požadavky BOZP a PO. 

Své služby nabízím především ve Středočeském a Libereckém kraji. 

Stovky paragrafů, desítky zákonů, nařízení, vyhlášek a norem. To vše vyřeším za Vás.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Roční prověrka pracoviště, pracovní úrazy, kategorizace práce, poskytování OOPP, hodnocení rizik 

Požární ochrana - PO

Preventivní požární prohlídky, tvorba dokumentace PO, kontroly požárně bezpečnostních zařízení, vedení požární knihy 

Revize a kontroly

Kontrola a opravy hasicích přístrojů, prodej hasicích přístrojů, kontroly požárních dveří, nouzového osvětlení, požární prostupy, hydranty, požární klapky