Nabízené služby

Poskytuji komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (dále BOZP a PO). Mými klienty jsou OSVČ, menší a střední firmy. Své služby zajišťuji externě na profesionální úrovni a spoluprací se mnou splníte všechny zákonné požadavky BOZP a PO. Své služby nabízím především v Praze, Středočeském a Libereckém kraji.

Hlavní služby jsou:

  • Zákonná roční prověrka v oblasti BOZP a preventivní požární prohlídka PO
  • Vyhledávání a analýza rizik BOZP a návrhy na opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci
  • vypracování a pravidelná aktualizace dokumentace BOZP a interních předpisů, vypracování seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dle NV č. 390/2021 Sb., návrh kategorizace prací a pracoviště včetně projednání s KHS, 
  • Účast při jednáních a kontrolách státních úřadů (OIP, HZS a jiné).
  • Kontrola hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
  • Zařazení společnosti podle míry požárního nebezpečí 
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Zastoupení při kontrolách Inspektorátu práce, Krajské hygieny a Hasičského záchranného sboru
  • Revize a prodej hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
  • Dodání osobních ochranných pracovních prostředků a bezpečnostního značení 

Kontaktujte mě:

Adresa:

Ing. Pavlína Kalamárová

Ke škole 38, 282 01 Český Brod

Oprávnění BOZP

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik - OZO BOZP

Oprávnění PO

Technik požární ochrany, Servisní technik hasicích přístrojů

Informace

IČ: 88039226

DIČ: CZ8261072578

Jsem plátce DPH.

Telefonní číslo:

+420 773 906 800