Nabízíme služby v požární ochraně a bezpečnosti práce. Provádíme kontroly a revize hasicích přístrojů, hadicových systémů nebo jiného požárně bezpečnostního zařízení. Zpracujeme začlenění provozované činnosti dle požárního nebezpečí, povinnou dokumentaci jak PO tak BOZP. Provádíme vyhledávání a vyhodnocení rizik, pravidelné preventivní požární prohlídky, prodej a servis hasicích přístrojů a další.